Ženáčské hody v Ostrožské Lhotě 2016
Slovácký pohár 2016
Koncert populárních melodií 2016
Hlavní pouť ke cti sv. Antonína 2016
Absolventský koncert žáků ZUŠ 2016
Showdance 2016
Kosení trávy v Hluku 2016
Průvod Božího těla 2016
Májová beseda u cimbálu
Hucký bombóz 2016
Posezení při pohárku, ovárku a písničce 2016